Soldrevet markpumpe


Dit eget vandværk!

Her er løsningen, når mindre husdyrhold skal have drikkevand i fjerntliggende områder, hvor der hverken er adgang til vandværksvand eller 230V.

Den soldrevne markpumpe yder op til 1.000 liter pr. døgn - nok til at forsyne 10 malkekøer, 20 store heste, 20 stykker kødkvæg eller 100 får med tilstrækkeligt vand i sommerhalvåret.

Virkemåde

Den soldrevne markpumpe består i hovedtræk af et solcellepanel, et genopladeligt batteri og en energieffektiv pumpe. Systemet kan desuden udvides med en lille vindmølle (ekstra udstyr), der supplerer solcellepanelet fremragende.

Pumpen henter vandet - som regel overfladevand fra en å eller sø - og leverer det under tryk til forbrugsstedet.

Når vandet er sat under tryk kan du styre det, dvs. flytte, dosere og evt. lagre vandet. Herved kan du bestemme drikkestedet og dermed undgå at brinkerne bliver trådt ned og ødelagt. Systemet kan også forsyne flere drikketrug samtidigt - en stor fordel ved foldopdelinger og stribeafgræsninger.

Et solcelle-panel udnytter solens energi til at forsyne en pumpe med elektricitet. Pumpen kan forsyne drikkekar o.l. med friskt vand | Poda Hegn

 


Vindmøllen udnytter vindens energi til at forsyne markepumpen med strøm

Vand efter behov

Med den soldrevne markpumpe følger en avanceret ventil til montering under vandoverfladen i drikketruget. Når dyrene drikker af karret åbner en flyder for ventilen og pumpen starter. Når karret er fyldt, lukker flyderen for ventilen og pumpen slukker. Fordelene ved undervandsventilen er, at dyrene ikke generes af uro på vandspejlet og at ventilen er beskyttet mod skader fra dyrene.

Installation og vedligehold

Alle markpumpens dele er placeret i et galvaniseret, låsbart stålskab på et stativ, der yder beskyttelse mod vejrliget samt skader fra dyr.

Den soldrevne markpumpe er enkel at installere med nogle få almindelige værktøjer. Vedligeholdelse af pumpen er ligeledes let at gennemføre.

 


Tekniske specifikationer

Komplet anlæg med stativ, sikringsskab, 30 Watt solpanel, 75 Ah batteri, pumpe, ventil, filtre og 8 + 30 meter slanger.

• Selvansugende op til 2,7m
• Max tryk 50 PSI / 30m vandsøjle
• Vejledende flow 10l/min (v/ 20 PSI)
• Kapacitet op til 1.000 l/dag 
• Pumpen bør vedligeholdes for hver 500 timers drift (ca. en gang hvert år)

Kontakt dit nærmeste Poda center her og få en uforpligtende snak om dine muligheder eller download produktbladet nederst på siden.

 


 

 

Download produktblad

 

 

 

 

Send en besked og få svar fra dit lokale Poda center


 

© Poda A/S 2023