Naturpleje med afgræsning - Natura 2000 projekter


 

Hvorfor afgræsning i naturen– og hvad er Natura 2000?

Meget af den lysåbne natur, vi kender og elsker, er oprindeligt skabt af græssende dyr – dyr, der i dag mangler i naturen.

Disse naturområder er vigtige levesteder for sjældne dyr og planter, og uden afgræsning vil krat og skov hurtigt få ”overtaget”, til skade for biodiversiteten.

Natura 2000 er en europæisk naturforvaltningsplan, der har som formål at genskabe, forvalte og vedligeholde de særlige naturområder - såsom heder, overdrev, moser, strandenge, vandhuller og ådale.

Med afgræsning bevarer vi disse naturområder, og det unikke dyre- og planteliv der trives her. Gode hegnsløsninger er nødvendige for at holde de græssende dyr indhegnet, og skaber et velfungerende samspil mellem dyr, mennesker og det omgivende samfund.

Hvad kan vi gøre for dig?

Poda Hegn har årtiers erfaring med naturpleje- og afgræsningsprojekter. Som totalleverandør kan vi levere en komplet indhegningsløsning med led, låger, færiste, drikkevandsforsyning mm. Du finder Poda-centre over hele landet - vi er både landsdækkende og kender dit lokalområde. Med Poda som hegnspartner får du bl.a.:

 

  • Rådgivning om de rette løsninger til netop dit projekt
  • Gennemprøvede, holdbare materialer og tilbehør
  • Effektiv og professionel hegnsopsætning
  • Hurtig service fra dit lokale Poda-center

 

Brug for inspiration? Download vores Naturplejefolder her.

 

Brug for hjælp til et projekt? Kontakt dit lokale Poda-center her.

 

 

Send en besked og få svar fra dit lokale Poda center


 

© Poda A/S 2023