Podas miljøpolitik


 • Vi vil altid overholde eller overgå gældende lovgivning og forordninger på miljøområdet.
   
 • Vi vil udvælge og påvirke vores leverandører, så deres miljøpolitik følger principper som er i overensstemmelse med vores.
   
 • Vi ønsker ikke at anvende træ fra ukontrolleret regnskovshugst i vores produkter. Poda A/S er FSC®- (Forest Stewardship Counsil®) certificeret distributør, og kan dokumentere oprindelsen af vores FSC-træ. Vi markedsfører bl.a. Poda Økopæl® som bæredygtige alternativer.
   
 • Vi har som overordnet mål at arbejde miljøvenligt og med respekt for naturen, hvor arbejdet udføres.
   
 • Vi anvender miljødiesel til vores køretøjer samt miljøbenzin og vegetabilsk savkædeolie til motorsave.
   
 • Vi prioriterer de miljømæssige aspekter højt, både hvad angår forbrugsmaterialer og affaldshåndtering.
   
 • Restmaterialer fra hegnsmontage sorteres og genanvendes som brændsel eller destrueres forsvarligt, ved aflevering til kommunal affaldsplads.
   
 • Som noget enestående i branchen tilbyder Poda - efter aftale, at modtage kasserede, trykimprægnerede hegn og forbrænde træet på miljøgodkendt anlæg.
   
 • Vort interne arbejde kendetegnes ved en effektiv ressourceudnyttelse, der minimerer miljøbelastningen. Vi genanvender i videst mulige omfang papkasser og andre emballageprodukter.
   
 • Vi er altid opmærksomme, åbne og lydhøre over for nye tiltag på miljøområdet.
   

 

 

 

 

Send en besked og få svar fra dit lokale Poda center


 

© Poda A/S 2023