Hegn til svin


Regler for hegn til frilandsgrise

Bekendtgørelsen om hold af svin på friland siger bl.a., at en indhegning skal bestå af et indre hegn og et omfangshegn, i en indbyrdes afstand af mindst fem meter.

Alternativt kan det indre hegn etableres direkte på omfangshegnet, hvis det består af mindst tre strømførende tråde med alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de strømførende tråde. Denne alarmfunktion findes i Poda´s avancerede spændingsgivere.

Desuden skal der tages hensyn til omgivelserne: Det indre hegn skal være placeret mindst 10 meter fra arealer med offentlig adgang, og mindst 50 meter fra rastepladser, campingpladser og lignende.

Det ydre hegn, omfangshegnet

Som omfangshegn anbefaler vi et stærkt nethegn med Poda Supernet, suppleret med en elektrisk overtråd, så en samlet totalhøjde på ca. 80 cm opnås. Poda Supernet er udført i ”high-tensile” stål og er konstrueret med den særlige ”tight-lock” knude i alle trådsamlinger.

Supernettets høje kvalitet gør, at hegnet holder formen og kan fjedre ved påvirkninger. Levetiden overgår langt de almindelige nethegn, og da Supernettet desuden tillader en større pæleafstand, er forskellen i de samlede anlægsudgifter minimal.

I områder med stort rævetryk kan det være nødvendigt med et 160 cm højt Multinet, kombineret med ekstra elsikring (se evt. 'Hegn mod ræv' type E-160 her)

Inderhegnet

Et separat inderhegn kan typisk udføres som et 3-4 tråds Poda hegn med Insultimber.

Bemærk, at det nu er tilladt at montere inderhegnet direkte på omfangshegnet, hvorved indhegningen kan forenkles betydeligt! I dette tilfælde skal der ved større indhegninger anvendes Poda’s avancerede M-i serie spændingsgivere, der er i stand til at alarmere om fejl på el-hegnet, eller Poda FenceAlarm, der også kan tilsluttes mindre indhegninger.

Kontakt os for rådgivning om korrekt og effektiv indhegning af dine frilandsgrise!

Se her vores anbefalinger til hegn til svin

 

 

 

Download produktblade

 

 

 

Send en besked og få svar fra dit lokale Poda center


 

© Poda A/S 2023