Handelsbetingelser

Forbehold
Poda A/S tager forbehold for udsolgte varer samt pris- og tastefejl. Hvis vi ikke kan imødekomme din bestilling, vil du høre fra os snarest muligt.

Priser
Alle priser angives uden og med moms.

Produktinformation
På www.webshop.poda.dk oplyses de enkeltes varers væsentlige egenskaber. For yderligere information kan du kontakte os ved besøg, pr. email: info@webshop.poda.dk eller telefon: 46340100. Se vores kontaktoplysninger nederst.

Fragt og levering
Leveringsbetingelserne gælder for leverancer i Danmark, herunder Bornholm. Poda A/S leverer kun til øvrige danske øer uden brofast forbindelse samt Færøerne og Grønland efter særskilt aftale. Vi leverer normalt i løbet af 2-5 hverdage fra ordretidspunktet. Levering sker pr. pakkepost eller som direkte levering fra nærmeste Poda center. Delleverancer kan forekomme.

Du opfordres til at oplyse et telefonnummer til brug for levering af varer. Derudover opfordres du til at gøre opmærksom på andre væsentlige forhold vedr. levering, fx ønsket leveringstidspunkt, særligt lossested m.m.Leveringsomkostningerne afhænger af varernes vægt og størrelse. Leveringsomkostningerne fremgår af indkøbskurven i takt med at varer lægges heri, og af din ordrebekræftelse, når varerne er bestilt.

Betaling
Du kan betale med Dankort, Visa/Dankort, MasterCard og VISA. Ved køb med debet- eller kreditkort hæves betalingen på din konto, når varen er afsendt fra Poda A/S. De data, som du oplyser i forbindelse med en transaktion, der er betalt med betalingskort, er krypterede via SSL, og det er således kun Poda A/S, der kan læse disse.

Private og offentlige virksomheder med gyldigt EAN eller CVR-nummer og som har oprettet log-in på denne hjemmeside kan efter særlig aftale, betale pr. faktura. Ved betaling pr. faktura er betalingsbetingelsen 8 dage netto. Offentlige virksomheder tilbydes elektronisk fakturering med 30 dages kredit. Kreditgivning forudsætter, at Poda A/S finder kunden kreditværdig, og Poda A/S forbeholder sig ret til at kræve betaling forud for levering. Betaling til Poda A/S kan gennemføres som kontooverførsel, fx via netbank.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse
Risikoen for varens hændelige undergang eller beskadigelse overgår til dig, når varen er leveret til dig. Risikoen for varens hændelige undergang eller beskadigelse i fortrydelsesperioden, herunder i forbindelse med returneringen af varen til Poda A/S, påhviler dig.

Reklamation
For dig som forbruger yder Poda A/S to års reklamationsret, der omfatter mangler, fabrikations- og materialefejl, og som er gældende fra det tidspunkt varen modtages. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Umiddelbart efter modtagelsen af varen skal køber undersøge, om varen svarer til det bestilte, og om varen måtte være behæftet med fejl eller mangler.

Hvis du ønsker at reklamere, bedes du kontakte os telefonisk eller via email. I forbindelse med reklamation, skal du fremvise faktura samt angive hvori fejl eller mangler består. Vi bestræber os på at reparere eller ombytte defekte produkter i løbet af 5 hverdage. Poda A/S forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos leverandør eller producent, hvilket kan tage længere tid.

Force majeure
Poda A/S er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes forhold som ligger uden for Poda A/S' kontrol.

Fortrydelsesret (gælder kun forbrugere)
Bestillinger, du har afgivet, er omfattet af 14 dages fortrydelsesret, gældende fra det tidspunkt varen modtages. Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du, inden udløbet af fortrydelsesfristen, tilbagelevere det modtagne til Poda A/S i væsentlig samme stand og mængde. Du kan som forbruger, fortryde købet ved at undlade at modtage varen. Med mindre andet er aftalt, skal du afholde udgifterne forbundet med tilbageleveringen. Har Poda A/S i henhold til aftale leveret en erstatningsvare, fordi den oprindeligt bestilte vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelsen dig. Varer kan tilbageleveres til det Poda center, der leverede varen eller til Poda A/S, Alfarvejen 48, 4320 Lejre. Kontakt os gerne i forvejen, fx på telefon 4634 0100 (mandag-torsdag kl. 08:00 - 16:00, fredag kl. 08:00 - 15:00) eller pr. e-mail: info@webshop.poda.dk, som på hverdage besvares indenfor 24 timer.

Ønsker du at klage over Poda A/S' behandling af din reklamationssag, kan du rette henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tel. 41715000, http://www.forbrug.dk/dine-klagemuligheder.

Aftalevikårerne opbevares
Poda A/S opbevarer oplysninger om din bestilling, så du senere kan få en kopi af aftalevilkårerne og din ordrebekræftelse.

Poda A/S
Alfarvejen 48
4320 Lejre
Tel. 46340100
Fax. 46350129
info@webshop.poda.dk
CVR. 70979616

Find nærmeste forhandler på www.webshop.poda.dk

 

Personoplysninger

Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, ud over det lokale Poda center i organisationen (som er listet på kontaktsiden). Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et arrangement, købe en vare eller deltage i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. I forbindelse med køb eller tilmelding til en service er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med køb eller tilmelding til en service er frivilligt.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af hjemmesiden. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Nyhedsbreve
I forbindelse med tilmelding til Poda A/S' nyhedsbreve registrerer vi dit navn og din e-mail.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Poda A/S, skal du rette henvendelse på info@poda.com. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge Persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 58, stk. 1.

 

 

Send en besked og få svar fra dit lokale Poda center


 

© Poda A/S 2023